Egzaminy/Opłaty
 
Tabela opłat za egzaminy przeprowadzane od dnia 19.01.2013 r.
 
 
KATEGORIA

OPŁATA ZA EGZAMIN [zł]

Teoria + Praktyka

Teoria

Praktyka

AM, B

170,00

30,00

140,00

A, A1, A2

210,00

30,00

180,00

B1, C1, D1, T

200,00

30,00

170,00

B (96*)

-

-

170,00

C, D

230,00

30,00

200,00

BE

-

-

200,00

C1E, CE, D1E, DE

-

-

245,00

 

Za część praktyczną egzaminu państwowego przeprowadzanego w stosunku do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie lekarskie z adnotacją, że mogą prowadzić pojazd silnikowy po przystosowaniu go do rodzaju schorzenia, w przypadku gdy jazda egzaminacyjna odbywa się pojazdem tych osób, opłatę zmniejsza się o 50%.

 

* Za część praktyczną egzaminu państwowego przeprowadzanego dla osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie uprawnień wynikających z art. 6 ust. 2 ustawy pobiera się opłatę w wysokości 170,00 zł

 
Podstawa prawna:

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.04.2014 (DZ. U. 2014 poz.974) w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminów państwowych.

 
 
GODZINY PRACY PUNKTU BANKOWEGO
Poniedziałek - Piątek
07:30 - 16:30
11:50 - 12:10 (przerwa)
15:00 - 15:20 (przerwa)
Sobota pracująca
08:00 - 14:45
11:00 - 11:45 (przerwa)
 
 
KONTO BANKOWE OŚRODKA
Nadnotecki Bank Spółdzielczy
Nr konta: 49 8937 0007 0000 8471 2000 0010

Opłat można również dokonać w dowolnym banku lub urzędzie pocztowym oraz w punkcie bankowym znajdującym się na terenie WORD. Prowizja banku pobierana przy wpłacie w punkcie bankowym wynosi 5,00 zł (dla wpłat za jazdę próbną 2,00 zł).
Opłaty za egzamin i jazdę próbną można również dokonać kartą płatniczą w Biurze Obsługi Klienta WORD w Pile.
Prowizja operatora w tym przypadku wynosi 2zł.
 
 
Zapoznaj się
z Ofertą Szkoleniową
Ośrodka ...


                                                            Polityka Prywatności
Szanowni Państwo! W niniejszym serwisie internetowym wykorzystujemy pliki cookies, szczegółowe informacje zawarte są w polityce prywatności . Korzystając z witryny wyrażają Państwo zgodę na wykorzystanie zebranych informacji i umieszczanie plików cookies na waszym urządzeniu końcowym. Wyrażenie Państwa zgody odbywa się automatycznie na podstawie ustawień wykorzystywanej przez Państwa przeglądarki internetowej.